EKMUD Erzurum Bölge Toplantısı

30 Ekim 2018
Erzurum Hacıbaba Restourant - Palandöken Salonu
Sunumlar

Konu: Yoğun Bakımlarda Kandida Yönetimi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Parlak, Prof. Dr. Zülal Özkurt (Atatürk Üniversitesi Enfeksiyon AD)

12:00 - 12:10Açılış
12:10 - 12:25Kandida Yönetimi
Dr. Öğr. Üyesi Handan Köksal Alay (Atatürk Üniversitesi Enfeksiyon AD)
12:30 - 12:45Antifungal Tedavi
Doç. Dr. Emine Parlak (Atatürk Üniversitesi Enfeksiyon AD)
12:45 - 13:00Olgu Sunumu
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kesmez Can (Atatürk Üniversitesi Enfeksiyon AD)
13:00 - 13:15Soru & Cevap