EKMUD İzmir Günleri, Nisan 2018

12 Nisan 2018
Movenpick Otel

Bilimsel Paylaşım Günü

16:45 Açılış

Saat 17:00-18:00 1. Oturum

Oturum Başkanları: Banu Çetin, Sercan Ulusoy

  • Güneş Şenol
  • Kübra Dindar Demiray
  • Selcen Bilgin
  • Selma Tosun

18:00-18:30 Kahve Arası

18:30-19:30 2. Oturum

Oturum Başkanları: Tuna Demirdal, Oğuz Reşat Sipahi

  • Salih Atakan Nemli
  • Hüseyin Aytaç Erdem
  • Ayşe Uyan Önal
  • Bengi Gireniz Tatar