AramaSunu Merkezi Ana Sayfasına Dön
Başlık İndir
Yoğun Bakım Hastalarında İnvaziv Fungal Enfeksiyonlar
Doç. Dr. Murat DİZBAY
Sistemik Fungal Enfeksiyonlarda Epidemiyoloji ve Tanı: Epidemiyolojinin önemi
Prof. Dr. Gülden ERSÖZ
Mantar Enfeksiyonların Tanı ve Tedavisinde Yeni Rehberler
Doç. Dr. Gökhan METAN
Ventilatör İlişkili Pnömani Önlenmesi
Doç. Dr. Murat DİZBAY
Latent Tüberküloz Enfeksiyonu
Doç. Dr. Alper ŞENER
İntrovenöz Fosfomisin: Ne zaman?
Doç. Dr. Serhat BİRENGEL
Hematolojide İmmünosüpresyon Yapan Hastalıklar & İlaçlar (HBV Reaktivasyon Riski)
Dr. SELAMİ KOÇAK TOPRAK
Biyolojik Ajan Kullanan Hastalarda Enfeksiyon Yönetimi
Prof. Dr. Şaban ESEN
Antimikrobiyal Dirence Global Bakış ve Türkiye
Uzm. Dr. Hüsniye ŞİMŞEK
Hocama Danışıyorum Olgu Sunumu 3
Asis. Dr. Nazife Duygu DEMİRBAŞ
Hematolojik Maligniteli Hastalarda İnvaziv Fungal Enfeksiyonlar Risk Faktörleri ve Hangi Hastalar Daha Önemli?
Yrd. Doç. Dr. Nevin İNCE
Hızlı Antijen ve Antikor Arama Testleri
Doç. Dr. Özcan DEVECİ
HIV ve AIDS Geçmişten Günümüze
Prof. Dr. Deniz GÖKENGİN
Yeni Tedavi Rehberlerine Bakış: Hastane Kökenli Pnömani
Doç. Dr. Meliha MERİÇ
Mikrobiyota-İmmün Sistem İlişkisi
Prof. Dr. Osman Selim BADUR
Hepatit Koenfeksiyonları ve ART
Prof. Dr. Oğuz KARABAY
Bağışıklamanın Tarihçesi
Doç. Dr. Zerrin YULUĞKURAL
Kronik Yara Bakımında Antimikrobiyal Tedavi
Prof. Dr. Sibel GÜNDEŞ
Uzamış/Sürekli İnfüzyon ve Yüksek Doz Uygulama
Prof. Dr. Dilek ARMAN
HIV/AIDS Yönetimi Kursu
Doç. Dr. Uluhan SİLİ

Yoğun Bakım Anketi

Devamı

7. Türkiye EKMUD Kongresi

Devamı

Başkanın Mesajı

Devamı

Sunu Merkezi

Devamı