KOORDİNATÖR: Prof. Dr. Meltem Arzu YETKİN
  1. BAŞKAN: Prof. Dr. Meltem TAŞBAKAN
  2. Dr. Öğr. Üyesi İlknur YAVUZ
  3. Uzm. Dr. Burcu ÖZDEMİR
  4. Uzm. Dr. Filiz BAYAR
  5. Uzm. Dr. Lütfiye NİLSUN ALTUNAL
  6. Uzm. Dr. Özlem ZANAPOĞLU GAZEL
  7. Uzm. Dr. Pınar ERGEN
  8. Uzm. Dr. Şafak ÖZER BALİN
  9. Uzm. Dr. Zeynep Şule ÇAKAR

VII. Türkiye Zoonotik HastalIklar Sempozyumu

Devamı

Sitoredüktif Cerrahı̇-Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapı̇ (HİPEK) ve Enfeksiyon Kursu

Git

Sunu Merkezi

Devamı