8.EKMUD Platformu idari ve teknik şartnameleri 4 ağustos 2018 tarihinden itibaren dernek merkezinden TR.41 0001 5001 5800 7297 3090 10 iban numarasına 500 (Beşyüz) TL Karşılığında temin edilebilir. Ihale için teklifler 10 Ağustos 2018 saat. 12.00'de dernek merkezine teslim edilecek olup; sonuç bilahare ilân edilecektir. İlgililere duyurulur.

Tema Vakfı Bağışlarımız

Devamı

7. Platform

Git

Sunu Merkezi

Devamı