Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye EKMUD)’ nin 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı 5 Mayıs 2018 Cumartesi Günü saat 15.30'da Bükreş Sok. Bükreş Apt. No:3/7 Kavaklıdere Ankara adresinde aşağıdaki gündemde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa 12 Mayıs 2018 Cumartesi Günü saat 16.00'da Susesi Hotel Belek, Antalya adresinde ve aynı gündemle yapılacaktır.

Türkiye EKMUD Genel Kurul Toplantısı’na katılımınızı rica ederiz.

Saygılarımızla,

Türkiye EKMUD Yönetim Kurulu

Gündem

1. Açılış ve Saygı Duruşu

2. Genel Kurul Divanının seçimi ve divan toplantı tutanaklarının imza yetkisinin verilmesi

3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması

4. Mali Raporların ve Tahmini bütçenin okunması

5. Denetleme Kurulu raporunun okunması

6. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası

7. Tahmini bütçenin oylanması

8. Yönetim Kuruluna tüzüğümüzün 11. maddesinin 5. fıkrasına göre yönetim kuruluna derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Ankara ili sınırları içerisinde en fazla 1.000.000.- TL (BirMilyonTL.) e kadar yetki verilmesine

9.Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreteri ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi

  • Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi
  • Etik Kurul Üyelerinin Seçimi

10. Dilek ve temenniler Kapanış

Sitoredüktif Cerrahı̇-Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapı̇ (HİPEK) ve Enfeksiyon Kursu

Git

7. Platform

Git

Sunu Merkezi

Devamı