Sayın Meslektaşlarımız,

Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından Asemptomatik Bakteriüri Rehberi (DOI: 10.1093/cid/ciy1121) yayınlanmıştır.

Rehbere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD

Tema Vakfı Bağışlarımız

Devamı

7. Platform

Git

Sunu Merkezi

Devamı