GSK, 25-27 Ekim 2017 tarihleri arasında Milano’da gerçekleşecek "16th European AIDS Conference"a 9 hekim için koşulsuz katılım desteği sağlayacaktır. İlgilenen hekimlerin Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)’ne başvurusu sonrasında katılımcı hekimler aşağıda belirlenen kriterler doğrultusunda Türkiye EKMUD Yönetim Kurulu tarafından seçilecektir.

  • Kongreye bilimsel olarak ilgi gösteren, veya bu kongreye katılmaları durumunda hastalarına fayda sağlayacağını gösterebilen uzmanlar;
  • Üniversitelerde, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde aktif ve yoğun şekilde HIV/AIDS hasta izlemi yapan ve eğitim veren uzmanlar;
  • Kongreye sunum yapmak için katılan uzmanlar veya kongrede sunulacak orijinal bir araştırmaya veya bilimsel çalışmaya aktif bir şekilde katılmış olan uzmanlar;
  • Üniversitelerde veya lisansüstü birimlerde eğitim vermeleri veya kongre ile ilgili bilgi almayı bekleyen uzmanlardan oluşan daha geniş ağın bir parçası olmaları nedeniyle kongreden sonra öğrenilen konuları daha geniş kitleler ile paylaşabilecek uzmanlar.

Başvurularınızı kısa bir özgeçmişle beraber 3 Temmuz 2017 tarihine kadar trekmud@gmail.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz.

7. Türkiye EKMUD Kongresi

Git

HIV/AIDS Kongresi 2018

Git

Başkan - Prof. Dr. Canan AĞALAR

Devamı

Sunu Merkezi

Devamı