Değerli Meslektaşlarımız,

Resmî Gazetede yayınlanan dernekler yönetmeliğindeki değişiklik nedeni ile bütün üyelerimizin bilgilerini DERBİS sistemine kayıt edilmesi gereklidir.

Bu nedenle üyelerimizin tekrar bilgileri güncellenecektir. Konu ile ilgili olarak dernek sekreterimiz iletişime geçecektir.

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD

Tema Vakfı Bağışlarımız

Devamı

7. Platform

Git

Sunu Merkezi

Devamı