Sayın Üyelerimiz,

"Hekimler için Hukuk Rehberi" isimli kitap Türk Nöroşirürji Derneği, Türk Nöroşirürji Akademisi tarafından Prof. Dr. Erdal Kalkan editörlüğünde yayınlanmıştır.

Bu kitaba ulaşmak isteyen üyelerimiz Türk Nöroşirürji Derneği'nden kitabı temin edebilirler.

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD

Sitoredüktif Cerrahı̇-Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapı̇ (HİPEK) ve Enfeksiyon Kursu

Git

7. Platform

Git

Sunu Merkezi

Devamı