Sayın Üyelerimiz,

EKMUD İzmir Günleri 24 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Oturum katılımcıların soru ve katkılarıyla bilimsel açıdan oldukça verimli geçmiştir.

Türkiye EKMUD
Yönetim Kurulu

7. Platform

Git

Sunu Merkezi

Devamı