Sayın Üyelerimiz,

EKMUD İzmir Günleri 24 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Oturum katılımcıların soru ve katkılarıyla bilimsel açıdan oldukça verimli geçmiştir.

Türkiye EKMUD
Yönetim Kurulu

Tema Vakfı Bağışlarımız

Devamı

7. Platform

Git

Sunu Merkezi

Devamı