Değerli Meslektaşlarımız,

İçerisinde EKMUD 2018-2019 bilimsel programının da yer alacağı 2019 masa takvimimiz, gelenekselleştiği üzere siz değerli meslektaşlarımızın amatör fotoğrafları ile hazırlanmaktadır.

Türkiye EKMUD takviminde yer almak istiyorsanız, çözünürlüğü yüksek fotoğraflarınızı Eylül ayı sonuna kadar trekmud@gmail.com adresine bekliyoruz.

Türkiye EKMUD Yönetim Kurulu

VII. Türkiye Zoonotik HastalIklar Sempozyumu

Devamı

Sitoredüktif Cerrahı̇-Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapı̇ (HİPEK) ve Enfeksiyon Kursu

Git

Sunu Merkezi

Devamı