Bilindiği üzere 28 Temmuz günü, her sene dünyada hepatit günü olarak kutlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) öncülüğünde başlatılan bugünün önemi aslında tüm sağlık bileşenlerinin dikkatini, her yıl 1.34 milyon ölümüne neden olan dünyayı tehdit etmekte olan bir sağlık problemine dikkat çekmektir. DSÖ, 2030 yılına kadar hepatit B ve hepatit C’yi elimine edecek sağlık politikalarını devreye sokmuş ve birçok ülkede bununla ilgili sağlık sistemi içinde ilgili birimlerde mikroeliminasyon programları uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizde de 03.04.2018 tarihinde Sağlık Bakanlığının himayesinde bu konuda hizmet veren VHSD ve TKAD dernekleri, Halk Sağlığı Kurumu, Sivil toplum örgütleri ve sanayi işbirliği ile bir toplantı düzenlenmiş ve “Viral hepatit önleme ve kontrol programını” oluşturulmuştur. Bu programdan beklenen amaç, hastalığın erken tespiti ve tedaviye yönlendirilmesi ile siroz ve kanser gelişiminin önlenmesi çalışmalarının ülke sağlık politikası olarak geliştirilmesidir. Bununla ilgili olarak geliştirilen eylem planında;
  • Çocukluk çağı rutin aşılamada her bir il ve ilçe düzeyinde, her dozda en az %97’lik aşılama hızına ulaşılması ve sürdürülmesi
  • Risk gruplarının aşılanma düzeyinin tespit edilmesi, aşılama kapsayıcılığının %50 artırılması
  • Tanı konulan vakaların %95’inin bildirimlerinin tam, zamanında, doğru ve tutarlı olarak yapılmasının sağlanması
  • Viral hepatitlerin sürveyansını güçlendirmek için elde edilen verilerin analizlerinin yıllık olarak yapılarak geri bildirim sağlanması
  • Kan ürünlerinin kullanımına bağlı hepatit bulaşının riskinin ortadan kaldırılması
  • Damar içi madde kullanımına bağlı viral hepatit vaka sayısının mevcut duruma göre %50 azaltılması
  • Toplumun %60’ının viral hepatitler konusunda bilgi düzeylerinin ve farkındalığın arttırılmasının sağlanması
Alt başlıklarında, Halk Sağlığı, Milli Eğitim Bakanlıpı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşları, Adalet Bakanlığı, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı gibi kurumların görev tanımları yapılmıştır.
 
EKMUD derneği olarak, hepatit çalışma grubu aracılığıyla, VHSD işbirliği ile Hep C projesine imza atılmıştır. Her iki derneğin öncülünde yapılan bu proje ile ülkemizde hepatit C tedavisinde kullanıma giren direkt etkili antivirallerle yapılan tedaviler, etkililik ve güvenilirlik açısından değerlendirilmiş ve 2072 hasta kaydına ulaşmıştır. Ülkemizden 38 merkezin destek verdiği bu çalışma özellikle ülke verisi oluşturulması açısından çok merkezli çalışmaların önemini vurgulaması ve bundan sonraki çalışmaların planlanması açısından çok değerlidir.
 
 
Ülkemizde hepatitlerin önlenmesinde toplum tabanında sahip çıkılacak, bireysel duyarlılığı sağlayacak konu ile ilgili hizmet veren tüm kuruluşların işbirliği ile birçok projeye ihtiyaç vardır. Ancak bu sayede bu önemli problemin ülkemizden eliminasyonu mümkündür. Konu ile ilgili birçok link adresi: http://www.vhsd.org/tr/page/linkler.html bulunmaktadır.

7. Platform

Git

Sunu Merkezi

Devamı