EKMUD Ankara Günlerinin “Olgular Eşliğinde Seyahat İlişkili Viral Enfeksiyonlar” konulu toplantısı, oturum başkanları Prof. Dr. Halil Kurt, Doç. Dr. Serhat Birengel Konuşmacılar, Uzm. Dr. Güle Aydın, Uzm. Dr. Ayşe Kaya Kalem ve Dr. Elif Sarıcaoğlu'nun başarılı sunumları ile 15 Mayıs 2018 Salı günü Ankara Crowne Plaza Otel’de 57 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Sitoredüktif Cerrahı̇-Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapı̇ (HİPEK) ve Enfeksiyon Kursu

Git

7. Platform

Git

Sunu Merkezi

Devamı