Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

EKMUD Görüşü

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne,

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2018/8 Nolu Genelgesinin dördüncü maddesinde; Yoğun Bakım Ünitelerine hasta ziyareti sırasında “enfeksiyon riskinin önlenmesi için, ziyaretçi olan hasta yakınına tek kullanımlık, steril galoş, bone, önlük vb imkanlar sağlanarak bunların temiz ve kirli ayrışması uygun şekilde düzenlenecektir” şeklinde bir ifade yer almaktadır.

Bahsedilen önlemlerin enfeksiyon kontrolünde bilimsel bir temelinin olmaması ve uygulamanın pratikteki zorlukları nedeni ile ilgili genelgenin düzeltilmesi için derneğimize çok sayıda sözlü ve yazılı başvurular olmuştur.

Yoğun Bakım Ünitelerinde ziyaretçilere önlük giydirilmesi yaygın olarak yapılan bir uygulama olmasına rağmen, yapılan çeşitli çalışmalarda rutin olarak önlük giyilmesi ya da giyilmemesi ile enfeksiyon gelişmesi arasında anlamlı bir ilişki gösterilememiştir. Bu nedenle Amerikan Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC), kişisel koruyucu ekipmanların birer parçası olan koruyucu önlük, maske ve/veya yüz koruyucu kullanılmasını sadece ziyaret edilen hastaya izolasyon önlemleri uygulanılması durumunda önermektedir. Steril veya steril olmayan galoş giyilmesi ise yer yüzeyi ve ayakkabılarda kolonize olan mikroorganizmaların ziyaretçi elleriyle hastaya bulaşma riski nedeniyle hiçbir koşulda önerilmemektedir. Bu malzemelerin Yoğun Bakım Ünitelerine girişte rutin olarak kullanılmasının enfeksiyon kontrolüne bir katkısı bulunmamasına ek olarak gereksiz kullanılmaları halinde hasta güvenliğine zarar verebilecek riskleri de beraberinde taşımaktadır.

Yoğun Bakım Ünitelerine ziyarete gelen hasta yakınlarının enfeksiyon kontrolü açısından uyması gereken etkinliği kanıtlanmış en önemli uygulama el hijyeni uygulamasıdır. Bu amaçla Yoğun Bakım Ünitelerinin girişlerinde el dezenfektanı ve/veya sıvı sabun ile birlikte lavabo bulundurulması ve ziyaretçilerin el dezenfeksiyonunu gerekirse bir personel denetiminde yapması, ayrıca ziyaret sırasında ziyaretçilerin hastaya veya etrafındaki cansız yüzeylere temasları olması durumunda tekrar el hijyeni yapılmasına imkan verecek el dezenfektanlarının hasta başlarında bulundurulması sağlanmalıdır. El hijyeninin yanında yeterli hemşire ve sağlık personelinin de bulundurulması yoğun bakım enfeksiyonlarının önlenmesinde önem arz etmektedir.

Bahsedilen riskler ve yararının olmaması nedeni ile söz konusu genelgede Yoğun Bakım Ünitelerinde “hasta ziyaretçileri için alınması gereken önlemler” bölümünün yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Konu ile ilgili Bakanlığınız bünyesinde 2007 yılında kurulmuş ve başarı ile görevini sürdürmekte olan “Hastane Enfeksiyonları Bilimsel Danışma Kurulu”nun görüşlerinin alınması uygun olacaktır. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde derneğimiz bu konuda her türlü iş birliği ve bilimsel danışmanlık vermeye hazırdır.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

05.04.2018

Prof. Dr. Hürrem Bodur
Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Uzmanlık Derneği (EKMUD) Başkanı

7. Platform

Git

Sunu Merkezi

Devamı