Sayın Meslektaşlarımız,

Profesör, Doçent ve Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastanelerinde Eğitim Görevlisi ünvanlarına sahip olup daha önce yeterlik belgesi verilmemiş olan meslektaşlarımıza bireysel başvuruları halinde Yeterlilik Belgesi düzenlenecektir.

Yeterlilik belgesi almak isteyen meslektaşlarımızın “http://www.ekmud.org.tr/yeterlilik-belgesi-basvuru”adresinden ilgili formu kullanarak başvuruda bulunmaları gereklidir.

Saygılarımızla

Sitoredüktif Cerrahı̇-Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapı̇ (HİPEK) ve Enfeksiyon Kursu

Git

7. Platform

Git

Sunu Merkezi

Devamı