Değerli meslektaşlarımız,

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmeyaş'ın, dernek yönetim kuruluna yazılmış yazısına istinaden derneğimizin web sitesinden aşağıda linkleri verilen anketlere katılabilirsiniz.

Türkiye EKMUD Yönetim Kurulu

Asistan anketi için: http://ekmud.org.tr/anket/1-asistan-egitimleri-bilgilendirme-anketi

Uzman anketi için: http://ekmud.org.tr/anket/2-uzman-egitimleri-bilgilendirme-anketi

Türkiye EKMUD Yönetim Kuruluna,

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı SAUM’larda eğitim alan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji asistanlarına ve uzmanlarına yönelik yapmayı planladığımız anketin, derneğinizin web sayfasından elektronik olarak yapılabilmesi için gereğini arz/rica ederim.

Not: Diğer Devlet/Özel üniversitelerde görev yapan asistan ve uzman hekimlerimiz de anket çalışmasına katılabilir.

Prof. Dr. İlyas Dökmetaş

SBÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği AD Başkanı

7. Platform

Git

Sunu Merkezi

Devamı