Türkiye Bilimler Akademisi'nin yayınlamış olduğu TÜBA-KLINIK Araştırmalarda Faz Çalışmaları ve Etik Kurullar Çalıştayı Raporu'na buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: http://www.tuba.gov.tr/upload/files/EtikKurallar2017.pdf

7. Türkiye EKMUD Kongresi

Git

Başkanın Mesajı

Devamı

Sunu Merkezi

Devamı