Türkiye Bilimler Akademisi'nin yayınlamış olduğu TÜBA-KLINIK Araştırmalarda Faz Çalışmaları ve Etik Kurullar Çalıştayı Raporu'na buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: http://www.tuba.gov.tr/upload/files/EtikKurallar2017.pdf

Sitoredüktif Cerrahı̇-Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapı̇ (HİPEK) ve Enfeksiyon Kursu

Git

7. Platform

Git

Sunu Merkezi

Devamı