Türkiye Bilimler Akademisi'nin yayınlamış olduğu TÜBA-KLINIK Araştırmalarda Faz Çalışmaları ve Etik Kurullar Çalıştayı Raporu'na buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: http://www.tuba.gov.tr/upload/files/EtikKurallar2017.pdf

II. Türkiye EKMUD Bağışıklama Akademisi

Git

VII. Türkiye Zoonotik HastalIklar Sempozyumu

Devamı

HIV/AIDS Kongresi 2018

Git

Başkan - Prof. Dr. Canan AĞALAR

Devamı

Sunu Merkezi

Devamı