Hükümetten meslek kuruluşlarına ilişkin yeni düzenleme geliyor. Avukatların baroya, doktorların Türk Tabipler Birliği'ne üye olma zorunluğu kaldırılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası Hükümet, meslek örgütlerine yönelik çalışma başlattı.

İsimlerdeki "Türk" ifadesinin ve üyelik şartının kaldırılması ile kamudan kaynak aktarımına son verilmesi gündemde.

Serbest avukatlık yapmak için baroya kayıtlı olma şartı ile serbest doktorlukla ilgili Türk Tabipleri Birliğine üye olma şartları da ortadan kaldırılacak.

Doktor, mühendis, avukat gibi meslek sahipleri istedikleri kuruluşlara üye olabilecek.

Kaynak: TTB'ye ve baroya üye olma zorunluluğu kaldırılıyor

Sitoredüktif Cerrahı̇-Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapı̇ (HİPEK) ve Enfeksiyon Kursu

Git

7. Platform

Git

Sunu Merkezi

Devamı