Değerli meslektaşlarımız,
 
Emniyet teşkilatına alınacak personele verilecek sağlık raporları ile ilgili yeni düzenlemeler bu günkü resmi Gazete'de yayınlandı. Aşağıdaki linklerden yönetmeliğe ve eklerine ulaşabilirsiniz.
 
Türkiye EKMUD Yönetim Kurulu
 
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği
 
 Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği Ekleri

VII. Türkiye Zoonotik HastalIklar Sempozyumu

Devamı

Sitoredüktif Cerrahı̇-Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapı̇ (HİPEK) ve Enfeksiyon Kursu

Git

Sunu Merkezi

Devamı