Sayın Meslektaşlarımız,

Türkiye EKMUD “CMV Tanı Tedavi Uzlaşı Raporu Hazırlık Toplantıları”nın ikincisi, Türkiye EKMUD öncülüğünde, diğer derneklerin katkısı ile düzenlenmiştir.

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD

7. Platform

Git

Sunu Merkezi

Devamı