Sayın Meslektaşlarımız,

Türkiye EKMUD “CMV Tanı Tedavi Uzlaşı Raporu Hazırlık Toplantıları”nın ikincisi, Türkiye EKMUD öncülüğünde, diğer derneklerin katkısı ile düzenlenmiştir.

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD

Sitoredüktif Cerrahı̇-Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapı̇ (HİPEK) ve Enfeksiyon Kursu

Git

7. Platform

Git

Sunu Merkezi

Devamı