Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) ve Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye EKMUD) arasında yapılan iş birliği sonucunda gerçekleşen toplantının ana konusunu; Erişkin Bağışıklama da Öne Çıkanlar, Aşı Reddine Yaklaşım ve Aile Hekimlerinin Rolü; Aile Hekimliği Uygulamasına Genel Bakış ve Aile Hekimliği Uygulamasında AHEF’ in yeri; Bölge İllerde Aile Hekimliği Uygulaması İle İlgili Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri oluşturdu.

Elazığ'da gerçekleştirilen toplantıda Prof. Dr. Şükran Köse'nin anlatımıyla "Aşı" konusu her yönü ile ele alındı.

Oldukça verimli geçen etkinlikte Türkiye’de ve dünyada aşı reddinin durumu, güncel aşı çeşitleri ve uygulamaları ile toplum sağlığı açısından önemi ve medyada aşı reddi gibi konular detaylı olarak ele alındı.

Tema Vakfı Bağışlarımız

Devamı

7. Platform

Git

Sunu Merkezi

Devamı