Sayın Üyelerimiz

EKMUD Ankara Günlerinin “Kemik-Eklem Enfeksiyonları” konulu toplantısı, 5 Aralık  2018 çarşamba günü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yüksek katılım ile gerçekleştirilmiş ve bilimsel açıdan oldukça verimli geçmiştir. 

Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Türkiye EKMUD
Yönetim Kurulu

Sitoredüktif Cerrahı̇-Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapı̇ (HİPEK) ve Enfeksiyon Kursu

Git

7. Platform

Git

Sunu Merkezi

Devamı