Sayın Üyelerimiz

EKMUD İstanbul Günlerinin “A’dan Z’ye HIV poliklinik vizitleri: Rol model çalışmaları ve hasta yönetimi” konulu toplantısı, 4 Aralık 2018 Salı günü, vaka sunumları eşliğinde gerçekleştirilmiştir. Yüksek katılım ve meslektaşlarımızın yoğun ilgisiyle, toplantımız bilimsel açıdan oldukça verimli geçmiştir.

Türkiye EKMUD
Yönetim Kurulu

Sitoredüktif Cerrahı̇-Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapı̇ (HİPEK) ve Enfeksiyon Kursu

Git

7. Platform

Git

Sunu Merkezi

Devamı