Türkiye EKMUD ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'nun birlikte Aksaray’da düzenlediği 3.toplantı Prof.Dr.İftihar Köksal'ın katılımı ile başarıyla gerçekleşti.

Sitoredüktif Cerrahı̇-Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapı̇ (HİPEK) ve Enfeksiyon Kursu

Git

7. Platform

Git

Sunu Merkezi

Devamı