Değerli meslektaşlarımız,

Konjenital Cytomegalovirus (CMV) enfeksiyonu hakkında farkındalığımızı araştırmak amacı ile 17 soruluk bir anket hazırlanmıştır. Anketi yanıtlama süresi 5 -10 dakika arasında değişmekte; isim ve kimlik bilgileri istenmemektedir.

Prof. Dr. Dilek Çolak'ın talebi üzerine anketi yanıtlamak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD

VII. Türkiye Zoonotik HastalIklar Sempozyumu

Devamı

Sitoredüktif Cerrahı̇-Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapı̇ (HİPEK) ve Enfeksiyon Kursu

Git

Sunu Merkezi

Devamı