2 Mart 2018
Radisson Blu Hotel, Kayseri

Sepsiste Odak Kontrolü ve Yeni Antibiyotiklerin Rolü

Detaylara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Sitoredüktif Cerrahı̇-Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapı̇ (HİPEK) ve Enfeksiyon Kursu

Git

7. Platform

Git

Sunu Merkezi

Devamı