12 Aralık 2017
Sheraton Otel, Adana
Sunumlar

Prof. Dr. Hasan Salih Zeki Aksu Anısına

Kritik Hasta Gruplarında Antibiyotik Yönetimi

 • Açılış
  Prof. Dr. Yeşim Taşova

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yeşim Taşova, Prof. Dr. Mustafa Balal

 • Renal replasman tedavisi alan hastalar
  Uzm. Dr. Özgür Oto
 • Transplantasyon yapılan hastalar
  Prof. Dr. Tuba Turunç
 • Hipoalbüminemisi olan hastalar
  Doç. Dr. Behice Kurtaran

İkram: 16.30-17.30
Toplantı: 17.30-19.30

II. Türkiye EKMUD Bağışıklama Akademisi

Git

VII. Türkiye Zoonotik HastalIklar Sempozyumu

Devamı

HIV/AIDS Kongresi 2018

Git

Başkan - Prof. Dr. Canan AĞALAR

Devamı

Sunu Merkezi

Devamı