15 Mayıs 2018
Ankara Crowne Plaza
Sunumlar

Olgular Eşliğinde Seyahat İlişkili Viral Enfeksiyonlar

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Halil Kurt, Doç. Dr. Serhat Birengel

  • Chikugunya virus
    Uzm. Dr. Güle Aydın
  • Dengue virus
    Uzm. Dr. Ayşe Kaya Kalem
  • Zika virus
    Dr. Elif Sarıcaoğlu

İkram: 16.00-17.00
Toplantı: 17.00-18.30

II. Türkiye EKMUD Bağışıklama Akademisi

Git

VII. Türkiye Zoonotik HastalIklar Sempozyumu

Devamı

HIV/AIDS Kongresi 2018

Git

Başkan - Prof. Dr. Canan AĞALAR

Devamı

Sunu Merkezi

Devamı