8 Mayıs 2017
İzmir

17:00 - 17:15

Açılış: Yıl sonu değerlendirmesi

 

Hüsnü Pullukçu

17:15 - 18:15

Oturum Başkanları: Sercan Ulusoy, Figen Kaptan

 

Dünden bugüne: Çok yol katedildi

 

Konuşmacı: Deniz Gökengin

 

Yeni Potent ART’ler CD4’leri nasıl etkiliyor? Daha hızlı yükselme oluyor mu?

 

Konuşmacı: Doç.Dr. Behice Kurtaran

18:15 - 19:15

Oturum Başkanı: Şükran Köse, Ekin Ertem

 

Yeni potent ART alan hastalarımız: Gerçek yaşam verileri

 

Konuşmacı: Gülşen Mermut

 

Yan etki ve yaşam kalitesi yönetimi

 

Konuşmacı: Serap Gencer

Sitoredüktif Cerrahı̇-Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapı̇ (HİPEK) ve Enfeksiyon Kursu

Git

7. Platform

Git

Sunu Merkezi

Devamı