6 Mart 2019
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Tabip Tümg. Fahrettin Alpaslan Amfisi Etlik-Ankara

Farkında mıyız?

Oturum Başkanları: Semra TUNÇBİLEK Serhat ÜNAL

  • Q Fever; Meliha Çağla SÖNMEZER
  • Sandfly Fever; Ahmet Çağkan İLKAYA
  • West Nile Virus; Selda ŞAHAN
  • Hantavirus

Sitoredüktif Cerrahı̇-Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapı̇ (HİPEK) ve Enfeksiyon Kursu

Git

7. Platform

Git

Sunu Merkezi

Devamı