6 Şubat 2019
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Tabip Tümg. Fahrettin Alpaslan Amfisi Etlik-Ankara

Yaşlılarda Enfeksiyon Yönetimi

Oturum Başkanları: Hande ARSLAN İrfan ŞENCAN

  • Pnömoni; Hanife UZAR, İrfan ŞENCAN
  • Üriner Sistem Enfeksiyonu; Tuğba YANIK YALÇIN, Hande ARSLAN

Sitoredüktif Cerrahı̇-Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapı̇ (HİPEK) ve Enfeksiyon Kursu

Git

7. Platform

Git

Sunu Merkezi

Devamı