6 Aralık 2018
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Tabip Tümg. Fahrettin Alpaslan Amfisi Etlik-Ankara

Kemik-Eklem Enfeksiyonları

Oturum Başkanları: Mustafa ERTEK, Mehmet Serhat BİRENGEL

  • Protez ve benzeri uygulamalar, Göknur YAPAR TOROS
  • Spondilodiskit, İrem AKDEMİR

VII. Türkiye Zoonotik HastalIklar Sempozyumu

Devamı

Sitoredüktif Cerrahı̇-Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapı̇ (HİPEK) ve Enfeksiyon Kursu

Git

Sunu Merkezi

Devamı